انجمن مشاوران سازه ایران

تاریخچه، اهداف و خصوصیات

 • این انجمن در راستای دفاع از حقوق مادی و معنوی مهندسان سازه، بهبود و ارتقا شرایط شغلی مهندسان سازه، تلاش در حفظ سرمایه های تجربی و علمی بزرگان و نخبگان آن، تعامل با سایر عناصر اکوسیستم صنعت و ساختمان، بالا بردن سطح کیفی مهندسان جوان و تلاش در جهت تحقق اخلاق مهندسی تشکیل شده است.
 • این انجمن غیر انتفاعی است، مرکزیت آن در شهر تهران است، هیئت مدیره نماینده حقوقی و قانونی آن است و ضمن تلاش حداکثری در رعایت قوانین رسمی کشور، هیچ گونه جهت گیری سیاسی یا ایدئولوژیک نخواهد داشت.
 • کلیه تصمیم‌گیری های این انجمن مرتبط با مجمع عمومی است که بخشی از آنها را به هیئت مدیره تفویض خواهد کرد.

مجمع

 • مدیریت جلسات مجمع با هیئت مدیره است، مگر اینکه اکثریت مجمع مخالف آن باشد. مدیریت اولین جلسه مجمع با هیئت موسس است.

 • مجمع دارای حدود 49 عضو است که هر چهار سال یکبار به شرح زیر انتخاب می گردد:
  1. 15 عضو استانی که منتخب مهندسان محاسب واجد شرایط استان‌های پرمشارکت می باشند:
   1. گرفتن آرای حداقل 10 درصد محاسبان واجد شرایط استان که نیاز نیست بیشتر از 10 نفر باشد، الزامی است و در صورت عدم رعایت این شرط، آن استان نماینده‌ای نخواهد داشت.
   2. نفرات برگزیده هر استان به ترتیب تعداد آرای زیاد به کم، دسته بندی می‌شوند و 15 نفری که تعداد بیشتری رای دارند، به عنوان نمایندگان استانی انتخاب می‌شوند.
  2. 15 عضو کشوری که منتخب کارشناسان مهندسی عمران می باشند. در صورتی که منتخبان استانی کمتر از 15 نفر باشند، به تعداد منتخبان کشوری افزوده خواهد شد تا جمع منتخبان استانی و کشوری به عدد 30 برسد.
  3. 9 نفر اعضای اصلی هیئت مدیره دوره قبل (در دوره اول اعضای هیئت موسس)
  4. 10 عضو افتخاری که به شرح زیر توسط اعضای هیئت مدیره دوره آخر مجمع قبلی انتخاب می شوند:
   1. 1 نفر از جامعه مهندسان مشاور
   2. 4 نفر از تدوین کنندگان مباحث ششم، نهم و دهم مقررات ملی ساختمان و استاندارد 2800
   3. 1 نفر از مشاوران سازه ایرانی دارای حداقل 10 سال سابقه طراحی در خارج از ایران
   4. 1 نفر از هیئت موسس
   5. حداقل 3 نفر از طراحان سازه با سابقه بیش از 20 سال

هیئت مدیره

 • اعضای هیئت مدیره، حداکثر 4 سال در ۸ سال متوالی و یا دو دوره از سه دوره متوالی می توانند عضو هیئت مدیره باشند.
 • جدای از وظایفی که مجمع به هیئت مدیره تفویض می‌کند، وظیفه ذاتی هیئت مدیره برگزاری جلسات و انتخابات مجمع است.
 • کلیه تصمیمات هیئت مدیره با رای اکثریت خواهد بود و موظف است حداکثر تلاش خود را در جهت استفاده مجازی از آرای مجمع انجام دهد.
 • هیئت مدیره در شرایط ضروری در صورت موافقت بیش از 7۵ درصد از اعضایش می تواند مجمع فوری تشکیل دهد. این مجمع کلیه اختیارات مجمع عادی سالیانه از جمله تغییر اعضای هیئت مدیره را دارد.
 • مسئولیت حقوقی کلیه فعالیت های انجمن بصورت تضامنی با کلیه اعضای هیئت مدیره است.
 • هیئت مدیره حداقل ماهی یکبار باید جلسه داشته باشند و اعضا بایستی در این جلسات حضور فعال و موثر داشته باشند و اقداماتی همچون تفویض کامل آرای یک عضو به عضو دیگر، غیبت یک عضو در بیش از سه جلسه متوالی یا بیش 5 جلسه از 12 جلسه، موجب سلب صلاحیت وی خواهد شد.
 • جدای از وظایفی که مجمع به بازرس تفویض می‌کند، وظیفه ذاتی وی تشکیل جلسه سلب صلاحیت اعضای هیئت مدیره و تایید آن و اعلام آن به مجمع است. با تشکیل جلسه سلب صلاحیت و با تشخیص حداقل 7 نفر از اعضای هیئت مدیره، خروج یکی از اعضای هیئت مدیره تایید خواهد شد و عضو علی‌البدل جایگزین وی خواهد شد.
 • هیئت مؤسس متشکل از 9 نفر میباشد و طی 30 جلسه از اواخر سال 1401 تا اواخر سال 1402 اساسنامه را به تصویب رسانده اند.
 • در مجمع‌عمومی، بازرس اصلی و  بازرس علی‌البدل از اعضای هیئت مؤسس انتخاب خواهد شد.

تلفن همراه (علی فاخری، دبیر اجرایی):

09194964425